Stav. pozemek pro bydlení na prodej, Ptení, ID: 8184

ilustrační foto
Kontaktujte nás
Fotografie - František Studený
František Studený
+420 777 251 878


Realitní kancelář REAL MORAVIA
Dukelská brána 4
796 01 Prostějov
 

Prodej stavebních pozemků pro výstavbu samostatně stojících RD - 13 stavebních míst velikosti 710 až 1150 m², (celkem 18 parcel). Základní cena za 1 m² pozemku byla stanovena na 320 Kč. Pozemky leží na jižním okraji obce v mírném svahu s pěkným výhledem do okolí. Lokalita je vzdálena cca 500 m od centra obce a splňuje nejnáročnější požadavky moderního bydlení. Celý projekt je koncipován jako uzavřená zóna. Samozřejmostí je veřejné osvětlení a kompletní inženýrské sítě. Na každé parcele je zděný pilíř s přípojkou plynu a elektřiny, dále vodoměrná šachta a šachta pro napojení splaškové kanalizace. Regulační podmínky: Pro navrhovanou zástavbu se stanovují závazné regulativy, aby bylo dosaženo harmonického a charakterově uceleného výrazu zástavby 18. rodinných domků. 1) Rodinný domek 1.NP s možností využití podkroví dle ÚP. (možno i bungalov). 2) Stavební čára objektů rodinných domků je minimálně 5 metrů od hranice pozemku od komunikace. 3) RD musí být umístěn v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, tzn. vzdálenost mezi RD nesmí být menší než 7 metrů, tj. 3,5 metru od společných hranic. 4) Střecha sedlová, valbová, sedlová se čtvercovou vazbou, možné kombinace. Sklon střechy 35 - 40°, hřeben střechy rovnoběžný s komunikací, RD nesmí být umístěn štítem do ulice. 5) Garáže neumisťovat před rodinný dům směrem do ulice, řešit formou vestavby (součást RD), přístavby k RD, popř. v zahradě za RD. 6) Vybudované ležaté obrubníky využít pro vjezdy na pozemky. 7) Oplocení do ulice řešit max. do výšky 1,6 metru s podezdívkou. Katastrální území: Ptení, Obec: Ptení, Okres: Prostějov, Kraj: Olomoucký kraj, Cena: 320,- Kč/m² SLEVA

ilustrační foto
situace
situace